شماره تماس: 025-32 404 487
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۰۹


مجموعه قوانین کاربردی


قانون هیات منصفه

هیات منصفه اصطلاح مناسب و رسایی است که حقوق ایران در برابر لفظ جوری (jury) یا به قول فرانسوی‌ها ژوری انتخاب...
رایگان – خرید

قانون مطبوعات

متن كامل قانون مطبوعات فصل اول / تعريف مطبوعات ماده 1.مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم...
50,000 ریال – خرید

قانون روابط موجر ومستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر روابط موجر و مستاجر ماده1-اریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از...
50,000 ریال – خرید

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی فهرست مطالب: کلیات - قیمومت - ترتیب تعیین قیم - اختیارات ومسئولیت قیم - عزل قیم -...
50,000 ریال – خرید