شماره تماس: 025-32 404 487
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۳۱

وکالت

حل اختلاف بین زوجین

اختلاف بخش جدا ناپذیر زندگی زناشویی است وبه خودی خود برای زندگی زناشویی خطرناک نیست آنچه می تواند خطرناک باشد نحوه مواجهه همسران با اختلافاتشان است .حل اختلافات زناشویی قواعد واصولی دارد .

 1. زمان ومکان مناسبی را برای صحبت درباره اختلافتان در نظر بگیرید وقتی گرسنه ،خسته وعصبانی هستید برای حل مشکل زمان مناسبی نیست همچنین در محیط های پر سروصدا یا در حضور دیگران به ویژه فرزندانتان از بحث کردن اجتناب کنید .
 2. احساس منفی خود را بیان کنید اگر ناراحتی خود را بیان نکنید همسرتان متوجه نمی شود که شما چه احساسی دارید با کلماتی مناسب احساس خود را بیان کنید .
 3. مراقب کلام خود باشید تحقیر ، توهین ،تهدید ،سرزنش و پرخاشگری نکنید .
 4. اختلافات گذشته را به میان نکشید این موقعیت تنها باعث پیچیده تر شدن مشکلات می شود .
 5. مسئله ای که بر سر آن اختلاف نظر دارید را دقیقا مشخص کنید تعریف دقیق و روشن مسئله گام مهمی برای حل آن است .
 6. به خواسته های خود وهمسرتان توجه کنید .
 7. درباره اینکه چگونه هریک از شما در ایجاد مشکل موجود سهیم هستید صحبت کنید صادقانه سهم خود را در ایجاد وتداوم مشکل بررسی کنید ودرباره آن با همسرتان صحبت کنید این رفتار شما باعث میشود او نیز اشتباه های خود را در ایجاد مشکل راحت تر بیان کند .
 8. مشخص کنید هریک از شما برای حل مشکل چه اقداماتی را انجام می دهد سوالاتی مانند فکر میکنید چه کمکی از دست من بر می اید ویا دوست داری من چیکار کنم کمک کننده است به همسرتان نگویید او چیکار میتواند بکند .

اخذ مهریه

مهریه هدیه ای است که پس از عقد نکاح به زن تعلق میگیرد اما گاهی مرد از پرداخت آن به زن امتناع میکند

شرایط مهریه :

 1. مالیت داشتن قابل .
 2. قابل تملک باشد .
 3. معین باشد . ( مجهول نباشد )

وصول مهریه از طریق دادگاه واجرای ثبت

ماده ۱۰۷۸ هرچیزی را که مالیت داشته وقابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد .

ماده ۱۰۷۹ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده ۱۰۸۰ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

ماده ۱۰۸۲ به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و میتواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

وصول مهریه از طریق دادگاه

زوجه یا وکیل وی در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه وکارت ملی ( زوجه ) سند ازدواج ودر صورت امکان کپی شناسنامه وکارت ملی زوج به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه وپس از تنظیم دادخواست وپرداخت هزینه دادرسی وهزینه های مربوط به دفاتر دادخواست ثبت وبه مرجع صلاحیت دار قضائی ( دادگاه خانواده ) ارسال میشود .

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

در این طریق نیز زوجه یا وکیل وی به همراه مدارک شناسایی اصل سند ازدواج را به دفتر خانه ای میبرد که ازدواج را ثبت کرده است وتقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه را می کند دفترخانه برگه اجرائیه ای صادر هزینه اندکی دریافت ودر سند ازدواج قید میکند که روی مهریه این سند نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه میشود اجرائیه صادر شده است این بدان معناست که دیگر نمیتوانید نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کنید .

معایب گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت

در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرائی زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت به افزایش قیمت توجه نمیکند ولی دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند در اجرای ثبت نمیتوان زوج را زندانی کرد ولی در شیوه دادگاه می توان به زندان انداخت .

مزایای مطالبه از طریق اجرای ثبت

شیوه اجرای ثبت بسیار سریعتر از دادگاه است هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر است در شیوه اجرای ثبت در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اقدام از طریق دادگاه ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور وقطعی شدن دادنامه محکومیت وی است مراجعه به اجرای ثبت که به دلیل طبیعت اداره آن کراحت کمتری از دید جامعه دارد می تواتد آثار زیان بار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش دهد در اجرای ثبت عملیات اجرائی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی سمت شروع میشود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع میشود .

اخذ نفقه زوجه وفرزندان

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو ودرمان میشود پرداخت نفقه از زمان عقد دائم بر عهده زوج است .

چگونگی محاسبه میزان نفقه

ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شنونات خانوادگی زن عرف وعادت همشهری ها نفقه امثال زوجه ووضع مالی مرد می باشدودر صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه نظر کارشناس اخذ میگردد

نفقه اولاد

طبق ماده ۱۹۹قانون مدنی نفقه ی اولاد برعهده ی پدر اوست درصورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود در صورت نبود یا عدم قدرت اجداد پدری پرداخت نفقه به عهده ی مادر است اگر مادر درقید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده ی پدربزرگها ومادر بزرگهای مادری ومادر بزرگهای پدری است اگرچندنفر از اجداد وجدات مذکور در یک سطح ار قرابت باشند مسئولیت پرداخت نفقه به طورمساوی بین انها تقسیم می شود

نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟

برخلاف نفقه زوجه که می تواند نفقه ی معوقه خودرا در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست وطلب نفقه صرفا مربوط به مخارجی است که در اینده ایجاد می شود به این معنا که با دادن دادخواست دریافت نفقه دادگاه نفقه را از تاریخ دادخواست محاسبه می کند نه قبل از ان

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند به خواسته خودبرسد

ماده۱۱۱۹ قانون مدنی  نفقه زن درطلاق رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد ولی اگر عده به دلیل فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردرصورت حمل ازشوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

ماده۱۱۰۸ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود